Toto klání se uskutečnilo v městečku Zab, které je vzdáleno od známějšího Zakopaného asi 12 kilometrů a nachází se 1 030 metrů nad mořem.

Soutěž nebyla jen o rychlosti a o útoku na čas, ale také o recesi, o tom, jak se soutěžní týmy líbí obecenstvu. Jámští soutěžili v napodobeninách dobových uniforem a se stříkačkou z roku 1905, která je plně funkční, není nijak upravovaná či restaurovaná.

„Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé a soutěžili s velkým nasazením. To také vedlo k tomu, že jsme získali metu nejvyšší - tedy první místo,“ řekl starosta obce Jiří Šikl. Foto: SDH Jámy