Volba nejužšího vedení Žďáru se však neobešla bez protinávrhů opozice. Jeden z nich vznesl za Změnu 2018 například Jaromír Brychta, jenž by rád viděl v čele radnice Josefa Klementa. „Je to zastupitel, který v komunálních volbách získal největší podporu voličů a jako jediný z navržených kandidátů na uvolněnou funkci má alespoň čtyřletou zkušenost s řízením města,“ nabídl dle svých slov v aktuální situaci nejlepší řešení pro město, a to bez ohledu na jakékoliv stranické zájmy, Jaromír Brychta.

Josef Klement, který v minulém volebním období působil jako místostarosta, však kandidaturu s díky odmítl. Starostou se tak stal koalicí navržený Martin Mrkos, a to počtem sedmnácti z celkem sedmadvaceti hlasů. „Chtěl bych poděkovat svým předchůdcům za odvedenou práci. Protože jsem od roku 1989 již pátým starostou, bude pro město více než prospěšné zachovat kontinuitu a navázat na práci bývalých starostů. Proto i zde veřejně deklaruji, že chci spolupracovat s mými předchůdci, pravidelně se s nimi scházet, konzultovat a řešit zásadní témata tohoto města,“ uvedl ve svém projevu mimo jiné nový žďárský starosta. Ten po svém zvolení převzal vedení zastupitelstva od Petra Stočka (KSČM), jenž mu do té doby předsedal jakožto nejstarší zastupitel.

Poklidný nebyl ani následný bod jednání týkající se uvolněných místostarostů, jejichž počet koalice plánovala pro nadcházející čtyři roky navýšit na dva. Tento návrh prošel počtem šestnácti hlasů, devět zastupitelů bylo proti, dva se zdrželi hlasování. Koalicí byli na tyto posty navrženi Josef Klement a Ludmila Řezníčková. S tím však někteří zastupitelé zásadně nesouhlasili. Proti Ludmile Řezníčkové jakožto budoucí místostarostce vystoupil Jan Havlík (Změna 2018), který je rovněž stále tajemníkem žďárského městského úřadu. Ten upozorňoval na její střet zájmů v uplynulých dvou letech hojně diskutované zakázce na údržbu zeleně firmou, v níž podle jeho slov Ludmila Řezníčková pracovala.

Slovní přestřelka byla nakonec ukončena s tím, že se nejedná o téma, které by bylo vhodné řešit právě na ustavujícím zastupitelstvu, a s příslibem, že se mu lze případně věnovat na některém z dalších jednání vedení města. Zastupitelé nakonec zvolili uvedenou kandidátku místostarostkou počtem šestnácti hlasů, Josefa Klementa pak počtem devatenácti hlasů.

Členové zastupitelstva následně odhlasovali, že v případě nepřítomnosti starosty města, nebo v době, kdy tento nevykonává funkci, jej bude zastupovat Josef Klement. Rozděleny byly také úkoly a oblasti, jimž se bude nejužší vedení města prioritně věnovat. V případě starosty Martina Mrkose jde kromě jiného o projektové, grantové a dotační financování, strategický rozvoj města a územní plánování, městskou policii či správu majetku města. V působnosti Ludmily Řezníčkové bude kupříkladu regionální a mezinárodní spolupráce, komunální služby, životní prostředí či kultura. Josef Klement bude mít na starosti mimo jiné rozpočet a finanční řízení, oblast sociální a školství nebo spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.