Za lesy s nejvyššími kopci Na Nivách (662 m.n.m.), Buček (626 m.n.m.), Tučkův vrch (579 m.n.m. ) a Kosová hora (593 m.n.m.) začínají údolí sbírající vodu z velkých ploch do Lučního potoka a následně k řece Bobrůvce.

Nejdřív nevydržel nápor spousty vod první - menší rybník (přítok z jižní strany od Kosové hory a Tučkova vrchu) a došlo protržení hráze u výtokové propustě. Následně u druhého rybníku voda valící se přes hráz značně narušila a odplavila spodní část hráze po celé její délce. Její protržení zřejmě zabránily stromy v hrází, jejichž kořeny byly odhaleny a některé i velké stromy spadly.

Následuje větší rybník Obecník, do kterého navíc Luční potok přivádí již velké množství vody od Radenického lesu (rybníky Křišťan, Horní a Dolní Tis a další). Z Obecníku tekla voda vrchem hráze ještě po 12 hodinách, ale hráz vydržela. Od ní se voda valila směrem k největšímu rybníku Domance v době po protržení hráze prvního rybníka.

Odtud velká voda směřovala do Bobrové, kde před obcí prolétla rybníkem Kaňovcem a v Bobrové společně s přívaly vod z nebe napáchala škody ve sklepech a garážích v okolních domech. V

Bobrové se Luční potok vlévá do Bobrůvky a ta pak pokračuje na Olešinky, Westernové městečko Šiklův mlýn a pod Mirošov, kde řeku doplnily přívaly z Mirošovského potoka a jeho povodí.

Petr Broža