Zástupci města se proto nyní zamýšlejí nad tím, zda se dá množství reklamy v centru vůbec regulovat, případně jak. „Je to podnět, který vzešel od obyvatel města, musíme se jím tedy zabývat,“ poznamenal bystřický starosta Karel Pačiska.

„Nejdříve musíme zjistit, zda vůbec existuje nějaká možnost reklamu na náměstí regulovat,“ dodal starosta Pačiska. Teď je věc ve fázi přípravy podkladů a zkoumání kde, kolik a čeho na náměstí visí.

Regulace reklamy

„Až budou podklady, teprve pak se tím bude moci rada města zabývat a bude se řešit, zda reklamu v centru Bystřice nějak usměrníme, nebo nikoliv,“ připomněl starosta Pačiska.

Námět ze strany místních je aktuální už proto, že se chýlí ke konci generální rekonstrukce Masarykova náměstí. „Chceme mít náměstí hezké. Sami hodláme nechat opravit fasády městských domů, ale jak to bude se soukromými, to zatím není jasné,“ sdělil Karel Pačiska.

Vzhledem k novým omítkám se dá předpokládat, že si je vlastníci domů nebudou chtít překrýt obří reklamní tabulí. Kdysi v Bystřici na obnovu fasád majitelům domů na náměstí dokonce přispívali. „Před dvaceti lety existoval fond pro obnovu fasád domů na náměstí a myslím, že by nebylo špatné jej obnovit. Zachovala se i studie barevnosti z roku 1985,“ uvedl místostarosta Josef Vojta s tím, že by ji bylo možné využít.

Ještě v 90. letech vlastníci domů na náměstí soutěžili o nejhezčí fasádu. Vítěz získal finanční odměnu ve výši deseti tisíc korun.