V roce 1973 byl založen i oddíl žactva, který se kromě výcviku účastnil také soutěží. V témže roce oslavil sbor šedesát let od svého založení. Při této slavnostní příležitosti byla otevřena nová požární zbrojnice.

Obyvatelé Jiříkovic se stejně jako lidé v okolních vesničkách odjakživa živili ponejvíce zemědělstvím. Každý z místních měl alespoň malé políčko, pěstoval se oves, žito, brambory, řepa a především len. Většina polních prací se prováděla ručně. Jednotné zemědělské družstvo Jiříkovice bylo ustaveno 6. prosince 1957, a to s účinností od 1. ledna 1958. Mnozí si ale i nadále zachovali kousek záhumenku, kde pěstovali brambory a obilí pro svou potřebu. Doma stále také chovali králíky i drůbež, někteří i sem tam nějaké to prasátko.

V době socialismu se v Jiříkovicích pilně budovalo. U příležitosti 700 let od první písemné zmínky o vsi Jiříkovice byl v roce 1969 slavnostně otevřen nově vystavěný kulturní dům. V roce 1973 byla vybudována budova místního národního výboru a požární zbrojnice, v roce 1975 prodejna potravin a o tři roky později autobusová čekárna. Požární nádrž dostala novou podobu v roce 1977. Generální rekonstrukce místní kanalizace se uskutečnila ve dvou etapách, první část byla dokončena v roce 1985, druhá větev o deset let později. Stavby budovali místní v rámci takzvaných akcí „Zet“.

PŘÍŠTÍ DÍL: Podíváme se do Měřína. 

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z let 1918 až 1992? Pošlete nám je na redakce.zdarsky@denik.cz.