Sbor dobrovolných hasičů byl v Křídlech založen v roce 1893. Podnět k jeho vzniku dal tehdejší majitel rychty František Bursík. Předsedou nově založeného spolku se stal Ignác Kadlec, náčelníkem František Bursík a jednatelem Jan Starý. Obec už v té době vlastnila jednoproudovou čtyřkolovou stříkačku bez sacího zařízení, která byla sboru dobrovolných hasičů tehdy předána do užívání.

V prvních šesti letech od svého vzniku s ní křídelští hasiči zvládli uhasit hned šest požárů. V roce 1903 byla na výstavě v Třebíči zakoupena za 1700 zlatých stříkačka nová. Byla dvouproudová a vyrobila ji firma Smékal v Čechách pod Kosířem.
V Křídlech se hrálo také amatérské divadlo. Tradice ochotnických divadelních představení se tam „zabydlela“ od roku 1910.

Nejprve hrála školní mládež, brzy se ale přidali i dospělí. Hrávalo se v hostinské místnosti v čísle 1 u Buršíků. Dřevěná přepážka mezi šenkovnou a kuchyní byla na čas odstraněna a namísto ní zavěšena opona. Kuchyň tak sloužila coby jeviště, šenkovna byla přeměněna na hlediště.

Hrály se nejrůznější divadelní kusy, například obraz z venkovského života nazvaný Kletba mamonu nebo hra inspirovaná událostmi první světové války s názvem Černožlutí dravci. V den sv. Štěpána v roce 1929 byla dokonce předvedena opereta Luciper.

A místní nezapomínali ani na masopustní radovánky. Tradice masopustních nebo také ostatkových průvodů v Křídlech je dlouhodobá, o její přetrvávání se dodnes stará místní sbor dobrovolných hasičů.

Dříve se v Křídlech masopust slavil v úterý, posléze byl přesunut na sobotu. Obvyklé masopustní masky, jako je medvěd, dráteník, kominík, žid, písař nebo policajt byly postupem času v průvodu vidět čím dál řidčeji. Nahradily je masky nové, fantazii jednotlivých účastníků se nikdy meze nekladly. Masopustní průvod v Křídlech pravidelně doprovázela také kapela. To byla v okolí tak trochu rarita, ve většině obcí chodíval s maškarami pouze harmonikář.