Světelná signalizace bude umístěna k přechodu přes silnici I/37 v ulici Bezručova. „Konkrétně se jedná o místo, kde se na Bezručovu ulici napojuje ulice Srázná,“ přiblížil Jaroslav Kadlec, vedoucí žďárského odboru komunálních služeb.

Inteligentní semafor, jehož cena činí asi 700 tisíc korun, zaplatí Kraj Vysočina. Prostřednictvím těchto systémů chce vedení kraje zvýšit bezpečnost chodců i řidičů ve městech a docílit lepší plynulosti dopravy. „Pokud vhodně zkombinujeme informační radary signalizující překročení povolené rychlosti a informační tabule s účinným zpomalovačem dopravy - inteligentním semaforem, máme obrovskou šanci některé příměstské pozemní komunikace ze závodních drah vrátit opět zpět na dopravní cestu,“ zdůraznil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl.

Rizikové místo

Lokalita, která byla pro nové zařízení ve Žďáře vybrána, patří k rizikovým. „Je to nepřehledné místo a přechod pro chodce, který se tam nachází, je sám o sobě špatně umístěn. Podle mě je to tedy pro instalaci inteligentního semaforu poměrně dobře zvolené místo,“ řekl Jan Kostečka, vedoucí Dopravního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou.

Kromě Žďáru se nová zařízení objeví do konce letošního roku také v Pelhřimově, Třebíči a v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina přijde toto opatření na zhruba tři miliony korun.

Města zajistí pouze osazení semaforů, které se po instalaci stanou jejich majetkem.