Hospitalizovaní pacienti in- fekčního oddělení budou od nynějška ležet buď v jihlavské nemocnici, anebo v některém z dalších zdravotnických zařízení v Kraji Vysočina. Těsně před koncem roku 2012 byly podepsány pětileté smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Kde mají volno?

Infekční ambulance v Novém Městě zůstává i nadále. „Funguje jako dřív, ale pacienti budou hospitalizováni v jiných zdravotnických zařízeních," potvrdil mluvčí novoměstské nemocnice Roman Kratochvíl. Kapacita infekčního oddělení jihlavské nemocnice proto byla navýšena, navíc disponuje i jednotkou intenzivní péče.

Ne všem lidem ze žďárského okresu se ale zamlouvá představa, že by si coby infekční pacienti museli jít lehnout až do jihlavské nemocnice.

„Je to pro nás dost z ruky, pokud máte na infekčním třeba dítě. Když byl desetiletý syn hospitalizován s mononukleózou v Novém Městě, mohli jsme za ním skoro denně chodit aspoň na chvilku pod okno, aby se necítil tak sám. Ježdění až do jihlavské nemocnice by se nám pořádně prodražilo," uvedla Jana Hromádková z Bystřice nad Pernštejnem.

Jednání o podobě smluv a poskytování zdravotní péče se táhla více než rok a půl.

Vedení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovala při uplatňování zásadních požadavků na zachování struktury poskytované péče jednotně. Z původně plánovaného čísla 450 rušených lůžek nemocnice na Vysočině stahují 191 lůžek.

„Toto číslo už zdaleka není diktátem zdravotních pojišťoven. Je výsledkem tvrdého vyjednávání nemocnic, má smysl a jsou za ním reálná data," uvedl pro Žďárský deník hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Některá akutní lůžka v nemocnici v Novém Městě naopak od 1. ledna přibyla. Nově byla nasmlouvána lůžková kapacita pro rehabilitační oddělení, které jimi dosud nedisponovalo vůbec. Došlo k tomu díky tomu, že nemocnice získala statut iktového centra.

„Po jihlavské nemocnici jsme se tak stali druhým iktovým centrem na Vysočině," poznamenal Roman Kratochvíl.

Kromě rehabilitačních lůžek přibylo i patnáct míst na interně. „Kapacita lůžkové části interního oddělení byla navýšena, protože před časem došlo ke zrušení interního oddělení v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích, kam řada pacientů ze žďárského okresu jezdila," informoval Roman Kratochvíl.

Další změnou v novoměstské nemocnici je zahájení provozu urgentního příjmu (emergency) u vstupní části chirurgického pavilonu. Ke slavnostnímu zprovoznění oddělení za deset milionů korun z prostředků Kraje Vysočina dojde ve středu 9. ledna v 11 hodin.

Tam se poté dostane prakticky každý akutní pacient, poté stálá služba v podobě chirurga a internisty, případně dalších přizvaných odborníků, rozhodne, na kterém oddělení bude hospitalizován, případně zda případně bude převezen do jiného specializovaného zařízení.

Podstatou urgentního příjmu je urychlení odborné péče o pacienta bez časových prodlev a s přímou vazbou na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnostiky.

V dosahu urgentního příjmu v chirurgickém pavilonu se nacházejí rovněž operační sály a anesteziologicko-resuscitační oddělení.