Pro obec s 350 obyvateli a tudíž i nízkým rozpočtem je tak velká částka v podstatě likvidační. Přesto zastupitelé stále investují obecní peníze do zlepšení podmínek místních obyvatel.

„Proti vyčíslené pokutě se snažíme se aktivně bránit. Odvolali jsme se a nyní je naše odvolání posuzováno. Výměr tudíž ještě není pravomocný, takže zatím nemáme žádné omezení, žádné dluhy,“ vysvětlil fryšavský starosta Mojmír Humlíček.

Kanalizace byla budována za minulého vedení. Noví zastupitelé na nesrovnalosti kolem stavby upozornili a do hry vstoupil finanční úřad i policie. „Nyní je celý spor u soudu, už probíhá soudní řízení,“ popsal další vývoj celé kauzy Mojmír Humlíček.

Přestože obci na Novoměstsku pokuta i nadále hrozí, snaží se Fryšavští zpříjemnit si život jak se dá. Letos investovali především do nejmenších obyvatel. Nová okna dostala škola i školka. „Okna tam byla více než čtyřicet let stará a jejich stav stáří odpovídal. Vyměňovali jsme šedesát šest oken, což vyšlo zhruba na tři sta padesát tisíc korun, z toho pokryla krajská dotace sto dvacet tisíc korun,“ vyčíslil Mojmír Humlíček.

Výměna oken navazovala na předchozí stavební akci, kdy se u školní budovy měnily vchodové dveře. „K tomuto kroku jsme přistoupili po nešťastných událostech ve Žďáře nad Sázavou, kdy se začal klást důraz na důkladnější zabezpečení škol,“ připomenul Mojmír Humlíček.

Kromě školní budovy dostala letos nový kabát i náves. „Vloni jsme s tímto projektem začali a dokončili jsme jej v tomto roce. Udělali jsme nové posezení, umístili tam i herní prvky. Celkové náklady byly přes půl milionu korun, na herní prvky se nám z Kraje Vysočina podařilo získat dotaci sto deset tisíc korun,“ prozradil Mojmír Humlíček.

Obec chystá i další stavební akce. „Už máme připravený a schválený projekt na nové chodníky od školy a školky směrem k autobusovým zastávkám. Kompletní náklady jsou vyčísleny na dvě stě padesát tisíc korun. Strašně rádi bychom to zrealizovali ještě letos, aby se nám děti nepohybovaly po hlavní komunikaci. Doufám, že v září začneme kopat,“ poznamenal fryšavský starosta. „V rozpočtu jsou náklady na projekt a na materiál. Zrealizovat tuto stavbu chceme vlastními silami, protože obec má dva své zaměstnance,“ doplnil Mojmír Humlíček.

Velké plány mají obecní zastupitelé i s budovou, v níž donedávna sídlila Česká pošta. Vzhledem k tomu, že začala ve Fryšavě pod Žákovou horou fungovat Pošta Partner, která má svou pobočku na jiném místě, zůstala obecní budova téměř prázdná. „Je tam umístěna knihovna a nahoře jsou dva byty, kde od loňského roku bydlí dva nájemníci. Prostory pošty bychom chtěli přeměnit na další dva byty vhodné na startovací bydlení pro mladé rodiny,“ vysvětlil Mojmír Humlíček.