„U nás spolehlivě funguje jenom T-Mobile. Kdo má na mobilu jiného operátora, horko těžko hledá místa, odkud ho může použít,“ uvedl místostarosta Račína Ivan Mokříš.

Dobrý signál společnosti T– –Mobile zajišťuje Račínu nedaleko postavený vysílač, který ostatní operátoři, O2 a Vodafone, prý odmítli v Račíně vytvořit. „Úplně zavrhli se podílet na vylepšení jejich pokrytí v naší obci,“ řekl místostarosta Mokříš.

Zákazníci O2 a Vodafone tak musí improvizovat a hledat vhodné „ostrůvky“ k telefonování nebo telefonovat z pevných linek. Zlepšení je prozatím v nedohlednu. „Vzhledem k velikosti těchto obcí je obtížné zajistit zlepšení jejich pokrytí, neboť návratnost této investice je v řádu mnoha let,“ přiznala Mirka Dvořáková ze společnosti 02.

V Radostíně nad Oslavou má problém s pokrytím jenom telefonní operátor Vodafone. „V některých částech naší obce Vodafone ztrácí signál, ale naštěstí tohoto operátora tolik občanů nemá,“ podotkl starosta Radostína nad Oslavou Josef Fabík.

Podobné situace panují i v dalších obcích na Žďársku. Špatný signál mají občané ve Vepřové, Vlachovicích, Javorku, Dalečíně, Štěpánově nad Svratkou, Víru, Velkých Janovicích, Písečném nebo Koroužném.

Starostové už léta píší operátorům a žádají je o lepší signál, avšak neúspěšně. Nyní se do celé věci vložil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Předseda ČTÚ oslovil hejtmany krajů s žádostí o vytipování případných problematických míst,“ sdělila mluvčí ČTÚ Petra Zindulková.

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil na žádost odpověděl a poslal do Prahy seznam čítající sto šedesát oblastí. Pracovníci ČTÚ zmíněné lokality v současné době zkoumají. Měření potrvá do konce července. Výsledky ČTÚ následně vyhodnotí a případné nedostatky bude řešit s příslušnými mobilními operátory.

------------

Kde chybí signál?

– příklady absence signálu
mobilního operátora O2
v okrese Žďár nad Sázavou

Tři Studně
Sklené
Kadov
Radňovice
Rozsochy
Bory
Křoví

Zdroj: Krajský úřad