Úklid veřejného prostranství a přírody se odehraje ve dnech 6. až 19. dubna, termín konce přihlašování zájemců a nahlášení jimi sbíraného prostoru je 29. únor.

Elektronický přihlašovací formulář a další informace potřebné k účasti v Čisté Vysočině 2020 jsou k dispozici na webu kraje, přičemž igelitové pytle na odpad budou opět poskytovány zdarma. Účastníci úklidu ze Žďárska si je budou moci vyzvednout v odboru životního prostředí žďárského městského úřadu v Žižkově ulici, a to v době od 30. března do 3. dubna.

V případě úklidu odpadků přímo v obci si je nejdříve nutné domluvit sběr a svoz s tamním obecním úřadem. Odklizení nepořádku z ostatních ploch, které nejsou veřejným, ale soukromým prostranstvím, je třeba projednat s jejich vlastníkem.