Škola i školka jsou v Unčíně sloučeny do jednoho objektu, což je pro předškoláky výhoda – znají prostředí, učitele i budoucí spolužáky.

„Letos přijdou k zápisu, jenž se koná 31. ledna, tři děti. Samí kluci. Nejrůznějšími otázkami si prověříme jejich připravenost pro vstup do školy a řekneme jim své rozhodnutí. Obdrží také drobné dárky jako třeba bublifuk,“ popisuje průběh zápisu předškoláka ředitel Pavel Šimon s tím, že ve třídě nebudou chybět ani rodiče dětí a starší spolužáci.

Instituci zřizuje obec, přičemž již před několika lety muselo být přistoupeno k maximálním úpravám všech nákladů na provoz školy, aby ji mohli zachovat. Jak uvedla starostka Unčína Vlasta Grohová, naštěstí se jim daří plnit kapacitu školského zařízení. „V mateřské škole je čtrnáct dětí, v základní dvanáct,“ uvedla Grohová.

„Navíc k nám do školy chodí i děti z jiných vesnic. Například z Ubušínka a občas také ze Sulkovce,“ poznamenal Pavel Šimon