Pomůže jim k tomu zařízení zvané geolokátor, jež bude letos na jaře těmto ptákům instalováno na záda. Do lehké krabičky, jakéhosi „batůžku“, se pak budou zaznamenávat například informace o tom, kde vlastně strávil hýl rudý zimu. Tato fakta pak ochranáři vyhodnotí, až se jim podaří na jaře roku 2012 samce vracející se na hnízdiště znovu odchytnout.

„Hýl rudý patří k ptákům, u nichž se ještě zcela přesně neví, kam na zimoviště vlastně odlétají. Domníváme se, že do Asie, přesně to ale budeme moci zjistit právě díky geolokátroům,“ popsal Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Zhruba jeden a půl gramu vážících zařízení, která pocházejí ze Švýcarska, dorazí do Česka celkem dvacet. Z toho polovina by mohla skončit právě u žďárských ochranářů. Zbytek má obdržet pro hýly ptačí oblast Orlické Záhoří. Geolokátory budou pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy na záda hýlů rudých umisťovat na letos jaře, kdy se pokusí ptáky hlasově přivábit a následně odchytit právě v meandrech řeky Svratky. Při té příležitosti budou odchycení jedinci také okroužkováni.

Batůžek se sběračem dat ale obdrží pouze starší samci tohoto ptačího druhu. „U těch je totiž největší pravděpodobnost, že se na své hnízdiště za rok opět vrátí. My se je potom na jaře 2012 pokusíme znovu odchytit, a získat tak cenná data z geolokátoru,“ upřesnil postup Jaromír Čejka.

Lehké zavazadlo

O tom, jak budou lehoučká zařízení na záda hýlů umisťována, prozatím nemají ochranáři přesné instrukce, podle jejich dosavadních zjištění by však mělo jít opravdu o princip batůžku, který bude uchycen jakýmisi popruhy pod křídly.

V případě větších ptáků, například drozdovitých, se zavazadlo sbírající informace o pohybu ptáka instaluje na běhák. V případě drobnějších, třeba vlaštovek či právě hýla rudého, potom na záda.