Lidé se o toto místo zajímají ze dvou důvodů. Na rohu u ČSOB trčí z chodníku hydrant, a bezbariérový chodník směrem od frekventovaného přechodu pro chodce nevede až ke Staré radnici. „Myslela jsem si, že když se předělává celé náměstí, přesune se i hydrant. Sama jsem se mu zatím vždy stihla vyhnout, ale viděla jsem už několikrát lidi, kteří do něj při chůzi narazili," poznamenala Jana Ondráčková ze Žďáru.

Petr Vrba, také Žďáran, oslovil ohledně hydrantu i bariéry na cestě od rušného přechodu ke Staré radnici vedení města. „Představitelům radnice jsem připomínkoval to, co vidím jako určité nedostatky ve stavbě. Nově upravené náměstí má sloužit nám, Žďárákům, další dlouhá léta. Informoval jsem se tedy, zda tyto nedostatky mohou být opraveny," řekl Petr Vrba.

Odpověď ze sekretariátu tajemníka městského úřadu se ohledně hydrantu omezila na konstatování, že „hydrant nebyl součástí projektu náměstí Republiky a byl zrealizován před započetím rekonstrukce náměstí". „Hydrant byl v místě osazen už před opravou náměstí, protože tam byl potřeba. To se ještě nevědělo, kdy rekonstrukce náměstí začne," sdělil Tomáš Rusín, projektant oprav náměstí Republiky.

„Ovšem přemístění hydrantu je otázka hlavně pro investora, tedy město. Technicky je řešitelné všechno, ale jde také o finance. Jakýkoli zásah do vodovodního řadu stojí dost peněz," připomněl architekt. Jak ještě dodal, nevidí hydrant rovnou jako nepřekonatelný problém. „Z hlediska funkčnosti té plochy to není až taková, jak se říká, tragédie. Navíc je to celkem pěkný výrobek, takže prostor ani nijak nehyzdí," doplnil Rusín.

Podle vedoucí odboru rozvoje a územního plánování městského úřadu Ireny Škodové by posouvání hydrantu bylo prakticky nemožné kvůli vodovodní přípojce, úředníci ale mají v plánu věc řešit. "Mohu říci, že o možnostech změny se rozhodně chystáme jednat," řekla Irena Škodová.

Pět schodů

Pět schodů, jež znemožňují bezbariérový průchod od přechodu pro chodce kolem banky ke Staré radnici, v cestě vozíčkářům, matkám s kočárky i starším lidem zůstane. Rampa vede k bankomatu, ale podle úředníků není technicky možné prodloužit ji až ke Staré radnici. Sklon terénu je příliš velký, a rampa by neodpovídala vyhlášce o bezbariérovém užívání staveb.

„Po uvedení stavby do užívání se pokusíme se správcem komunikací projednat umístění jednoduchých klínů či vodicích lišt. Hlavně maminky s kočárky či lidé vedoucí kolo by si tak mohli cestu zkrátit. Vozíčkáři však budou muset tento úsek objíždět směrem k morovému sloupu, nebo za budovu radnice," informovala Irena Škodová.