Poté, co se na podzim loňského roku se záměrem postavit zařízení s možností pořádat populárně-naučné přednášky, pozorovatelnou a dalekohledem seznámili obyvatelé města i zastupitelé, neobjevila se žádná námitka. „Ohlasy byly vesměs velice příznivé. V současné době máme připraveny všechny podklady potřebné pro podání žádosti o dotaci, čekáme už jenom na vyhlášení výzvy,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že předpokládá, že se tak stane ještě letos.

V dubnu se Bystřičtí dozvědí, zda získají evropské peníze na další z projektů, a to na rozsáhlou rekonstrukci statku zemědělské školy u nádraží. Pak by mělo dojít na další kolo nabídek dotačních titulů.

Stavba hvězdárny, která mimo jiné odpovídajícím způsobem upraví vzhled kopce Hora, by podle předpokladů nebyla dražší než deset milionů korun, přičemž dotace může činit až 92,5 procenta z požadované částky.

V bezprostředním okolí hvězdárny, kterou navrhli projektanti z ateliéru Mozkyt, je uvažováno s úpravami zeleně a rovněž s instalací astronomických těles.

Návštěvníci se tak budou moci setkat například s modelem hvězdné oblohy, dalekohledem, kamenem rovnodennosti a slunovratu, případně se slunečním kalendářem. A samozřejmě se zajímavou vyhlídkou na Bystřici. „Navíc bychom využili navážku na kopci, nebylo by nutné provádět zásadní terénní změny, protože objekt hvězdárny by byl částečně zapuštěn do kopce,“ vysvětil místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Ten je přesvědčen, že ačkoli by se peníze na hvězdárnu pocházející z městské kasy daly použít i jinde, kupříkladu při opravě městských domů, projekt má svoje opodstatnění. „Snažíme se intenzivně rozvíjet turistický ruch ve městě, a z toho plyne i větší zisk místních podnikatelů,“ dodal místostarosta.