„Slavnostní svěcení je naplánováno na pátek 10. srpna a uskuteční se u příležitosti bystřické pouti,“ informoval vedoucí bystřického odboru správy majetku a investic Aleš Sitař.

V souvislosti s dokončením hřbitova dojde i k aktualizaci ceníku a řádu pohřebiště. Na rozšířeném hřbitově totiž vznikly nové formy pohřbívání. „Jedná se o rozptylovou loučku, kde pozůstalí zaplatí jednorázový poplatek ve výši 1000 korun, a místo individuálního vsypu, kde bude cena 100 korun za rok,“ uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta s tím, že ostatní ceny za hrobová místa by se měnit neměly.

Za malý jednohrob to bude i nadále 200 korun za rok, za větší pak 340 korun ročně, pronájem dvojhrobu vyjde na čtyři stovky. To vše v rámci pětileté nájemní smlouvy. O něco více se bude platit za hroby na hřbitově ve Vítochově.

Tam se základní cena za hrobové místo zvedne z dosavadních 75 korun na korun 100. „Byla tam dovedena nová přípojka elektřiny a také vody, tudíž se zvýší náklady s údržbou hřbitova spojené,“ objasnil důvod zdražení bystřický místostarosta.

I ve Vítochově jsou smlouvy na pronájem hrobových míst v trvání pěti let. „V některých individuálních případech je možné jednání o změně původní pětileté smlouvy,“ dodal místostarosta.