Tam nechal postavit několik romantických objektů. Nově vzniklý lesopark Templ tak ozdobil chrámek osvícenství s hrobkou, empírový egyptský obelisk, anglická lázeň či umělé kaskády. Z objektů se do dnešních dní zachovaly pouze některé, přičemž chrámek se v minulých letech obci podařilo zrekonstruovat.

Pro potěšení svých hostů při ukončení lovu hrabě nechal v 80. letech 19. století v lese Jivina na jihozápadním konci vesnice zřídit také umělou zříceninu kaple. Měla půdorys kruhové výseče, zdobila ji fresková malba a její výklenky sošky.

Později na dlouhou dobu zarostla hustou vegetací, nicméně po odstranění náletových dřevin v minulých letech byla lépe přístupná a při nedávném kácení v jejím okolí je nyní viditelná i ze silnice vedoucí z Dolní Rožínky do Strážku.