„Dostali jsme již souhlas ruské ambasády, abychom hrob mohli přemístit na nový hřbitov. Jedná se o citlivou záležitost, takže ambasáda chtěla záruky, že hrob bude přemístěn na odpovídající důstojné a přístupné místo," informovala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

Přemístění hrobu sovětských vojáků, kteří zahynuli v posledních dnech druhé světové války ve Žďáře nad Sázavou, je spojeno s postupným rušením hrobů, které ještě zůstaly kolem památky UNESCO.

„Minulý týden jsem hovořila s velvyslankyní České republiky v Paříži a stálou představitelkou při UNESCO Marií Chatardovou, která mě ubezpečila, že je prostor pro to, aby někdo v Paříži jednal o prodloužení termínu, do něhož musí být hroby ze hřbitova u kostela přemístěny. Zatím se jedná o rok 2016, přičemž do konce tohoto roku musíme podat zprávu, v jaké fázi přemisťování hrobů je," vysvětlila starostka. Doplnila, že momentálně existuje vůle k tomu, aby bylo Žďáru k odstranění hrobů z těsné blízkosti poutního kostela umožněno více času, bude-li to třeba. Přemístění hrobů bylo podmínkou zapsání žďárské památky do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V areálu kostela zůstane pouze jeden hrob. A to duchovních Matěje Josefa Sychry a Bonifáce Procházky. „Ostatky Bonifáce Procházky jsou v hrobě Sychry. Oba kněží se zasloužili o záchranu kostela na Zelené hoře," sdělil žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Na Sychrově hrobě, který byl původně hrobem Procházkovým, je instalována již špatně čitelná pamětní deska, připomínající jeho jméno a zásluhy za zachování kostela.

Žďárská starostka podle svých slov s velvyslankyní Chatardovou hovořila i o předání poutního kostela svatého Jana Nepomuckého do majetku církve, ke kterému došlo právě v minulém týdnu. „Jakmile v Paříži tyto zprávy zachytili v médiích, měli obavy, jak bude spolupráce probíhat dál a zda ještě nedojde k nějakým změnám," vyjádřila se Dagmar Zvěřinová.

„Velvyslankyni Marii Chatardovou jsem při této příležitosti ubezpečila, že i nadcházející oslavy 20. výročí zapsání památky na seznam UNESCO jsme připravovali společně s církví a že dlouhodobě máme dobré vztahy bez jakýchkoliv problémů," dodala starostka.

Oslavy spojené s výročím památky postavené počátkem 18. století podle návrhu slavného barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční od zítřka do neděle. Žďárská radnice při jejich organizaci spolupracuje s Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou II, rodinou Kinských coby majiteli žďárského zámku a Národním památkovým ústavem za podpory Ministerstva kultury České republiky.

---------------

ZŠ Sokolovská

Škola má více než stoletou historii. Letos učí celkem 330 dětí,

z toho budovu v Sokolovské ulici navštěvuje 155 žáků 2. stupně.

1. stupeň sídlí v odloučeném pracovišti školy v ulici Komenského. Základní vzdělání škola poskytuje nejen v oblasti praktických dovedností, ale i společenské výchovy, důležité pro další vzdělání a rozvoj osobnosti.