Ředitel Jaroslav Ptáček si již nechal podle slov druhého místostarosty Ladislava Bárty na náklady školy zpracovat studii. S dokumentem se však jako zástupce města, který má oblast školství ve svém resortu, neztotožnil. „I další radní by raději viděli, aby hřiště fungovalo jako ryze školní. Nyní je navrženo tak, že splňuje charakter veřejně přístupného s velkým počtem kurtů na tenis, volejbal i plážový volejbal. S podobnými dvorci ale již počítáme u Pilské nádrže a také ve vizi sportovní zóny za zimním stadionem," podotkl Bárta s tím, si nechají vyhodnotit provozní dobu zbývajících sportovišť ve městě, aby zbytečně nevytvářeli novou kapacitu, která poté nebude využívaná. Naopak bude stát pouze provozní náklady.

„Nikdo nezpochybňuje to, že škola potřebuje odpovídající hřiště. Nejprve by se ale měly definovat skutečné požadavky toho, co tam má být a teprve na základě toho bude dělat město patřičné kroky," dodal Bárta.

Modernizace sportoviště by měla vycházet z jeho dispozic s ohledem na sportovní disciplíny, které mají žáci dle osnov pro školní výuku absolvovat. Na plochu se konkrétně vejde atletický ovál o 250 metrech, jenž ale nebude mít čtyři dráhy, ale pouze tři, dále by nemělo chybět zázemí pro skok daleký či například prostor pro hod kriketovým míčkem i granátem.

Přestože se radní shodli na tom, že rekonstrukci potřeba udělat je, prozatím záměr nezařadili do Akčního plánu města. Dalším problémem jsou totiž finanční prostředky na úpravu, radnice chce získat na přeměnu dotaci. Jak konstatovala starostka Dagmar Zvěřinová, na rekonstrukci školních hřišť nyní moc dotačních titulů není, navíc končí programovací období pro využití fondů Evropské unie. „To, že bychom práce platili vysloveně pouze z městské poklady, se nejeví. Teď hned se k tomu nedostaneme, je to záležitost roku 2015 nebo 2016," poznamenala Zvěřinová s poukazem na nutnost ze strany školy zintenzivnit povinnou údržbu hřiště.

„Pokud máme modernizaci financovat ze svého, musíme celkové náklady očesat. Momentálně činí cena včetně DPH 21 milionů korun," doplnil první žďárský místostarosta Jaromír Brychta.