„Bylo nezvykle teplé počasí. Ani nepamatuji, kdy jsem se při návratu domů neprokousávala mlhou hustou jak mléko,“ poznamenala Božena Drdlová z Řečice, která o Dušičkách cestuje na hřbitov mimo jiné do Štěpánova nad Svratkou.