„Práce na úpravě hřbitova probíhaly od letošního léta a postupovaly podle odborného projektu. Jeho zpracování ovšem předcházela důkladná katalogizace náhrobků, zkoumání dobových nákresů a fotografií i terénních průzkumů. Tato důkladnost se nám vyplatila, protože dnes je starý hřbitov pěkným a klidným místem s důstojnou atmosférou. Osobně jsem na práci všech lidí, kteří se na úpravách podíleli, obzvlášť pyšný," pochvaluje si starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

V severní části historického hřbitova zůstalo zachováno terasovité uspořádání terénu, stávající cesty i převážná většina všech hrobů včetně hrobového příslušenství. V jižní části zůstaly jen nepříliš poškozené náhrobky a litinové kříže, ale také hroby, o které se přihlásili jejich vlastníci. V této části hřbitova ještě přibude luční trávník se zachovanými objekty náhrobků a křížů. Parčík přetíná cesta, jejíž trasa vychází z historické dispozice hřbitova. Zachovalé části hrobového zařízení, případně jejich torza s uměleckou hodnotou našly svoje místo v novém lapidáriu, kde jsou vystaveny, aby si je mohli návštěvníci prohlédnout.

Na hřbitově čeká ještě oprava, či spíše restaurování, nejcennější náhrobky, které zároveň památkáři navrhují prohlásit za kulturní památku. Už v minulosti prošla opravou hřbitovní zeď a v letech 2003-2005 probíhala postupná obnova kostela Nejsvětější Trojice.

Starý městský hřbitov na Moráni vznikl v 16. století, stejně jako tamní kostel Nejsvětější Trojice. Dochovaly se na něm náhrobky významných občanů Velkého Meziříčí z 19. a počátku 20. století a cenné litinové kříže místní výroby.

Historický hřbitov už dnes neslouží pro pohřbívání a jeho postupná přeměna v odpočinkové místo s parkovou úpravou postupně probíhá již několik let.