Stop rozlévání řekám Balince a Oslavě ve druhém největším městě Žďárska řekne investor již v příštím roce. Podle vyjádření tiskové mluvčí Povodí Moravy Veroniky Slámové by měla chystaná opatření ochránit Velkomeziříčské před stoletou vodou. V současné době je město chráněno před vodou desetiletou.

„Protipovodňová opatření ve Velkém Meziříčí jsou složitější. Jedná se nejenom o zvýšení kapacity toků Balinky a Oslavy a vybudování nábřežních zdí zamezujících rozlivům, zemních hrází, ale rovněž mimo jiné přestavbu pevného jezu na pohyblivý,“ popsala Deníku ve zkratce záměr Povodí Moravy Veronika Slámová.

Rekonstrukce jezu

Výstavba, která vyjde dle rozpočtu na cirka 180 milionů korun, bude znamenat úpravy koryt Oslavy a Balinky v návaznosti na přeložení mostu v areálu společnosti NKT Cables. U téhož podniku bude dále odstraněn jez, rekonstrukci čeká i Jeřábkův jez nad soutokem s Balinkou. Jeho pevná přelivná hrana bude snížena a jez doplněn vakovou hradící konstrukcí. Stavební ruch se však nevyhne ani silničním mostům na obou vodních tocích. „Ocelová lávka na Oslavě a Balince bude zvýšena,“ doplnila ještě mluvčí Povodí Moravy.

Na první polovinu příštího roku je stanoven termín zahájení stavby, která by měla vyřešit také problémy se záplavami v Unčíně na Bystřicku, způsobované při jarním tání. Nahromaděné ledové kry tam totiž ucpávají u spodního jezu koryto Svratky a voda se pak rozlije po vsi.

Podstatou aktivity v lokalitě je zvýšení kapacity řeky - půjde o úpravy v dolní části obce a vybudování odlehčovacího průlehu přes louku, kam se bude moci voda neškodně vylévat. Pravý břeh bude podle Slámové sloužit jako obtok pevného jezu pro převádění velkých vod. Stavba si vyžádá 19 milionů korun.„Jsem ráda, že naše dlouholetá snaha ochránit obec před záplavami bude konečně korunována úspěchem,“ nechala se slyšet starostka Unčína Vlasta Grohová.

Do června 2013

Jak ve VelkémMeziříčí, tak v Unčíně mají být činnosti vedoucí ke snížení ohrožení a povodňových rizik v záplavových oblastech dokončeny do června 2013.

Povodí Moravy chystá v letech 2007 až 2013 vydat na stavby protipovodňových opatření v rámci území, o které pečuje, bezmála 1,86 miliard korun. Celkem se jedná o sedmatřicet akcí včetně tří studií odtokových poměrů. Drtivou většinu nákladů má pokrýt dotace z ministerstva zemědělství, vlastní zdroje státního podniku činí 140 milionů a jiné zdroje 42 milionů korun.