„Za analýzu jsme zaplatili téměř milion a čtvrt. Díky dotaci jsme ale 90 procent z potřebných peněz získali z ministerstva životního prostředí,“ uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda. Analýza vyhodnotila rizika a navrhla několik možností řešení. Jako nejvhodnější se jeví varianta odtěžení bahna ze dna rybníka a následný monitoring podzemních vod.

„Odběry budou realizovány 2x do roka po dobu 3 let. Díky odtěžení dnových sedimentů dojde k odstranění ekologického rizika pro ekosystém Zichova rybníka,“ uvádí analýza. Podle Michala Šmardy je záměr odbahnění za zhruba deset milionů korun zkomplikován ještě technických stavem nádrže.

„Hráz rybníka byla při letošním prudkém tání poškozena a je opravena jenom dočasně. Zrekonstruovat ji ale můžeme až po provedení ekologické sanace rybníka, na kterou chceme v červenci žádat dotaci,“ vysvětlil Šmarda.

V případě úspěchu by se rybník mohl začít odbahňovat příští rok. Po ukončení veškerých prací včetně rekonstrukce hráze by pak mohl sloužit k rekreaci.