Akce i letos přilákala stovky diváků, kteří s napětím sledovali výkony herců oděných do historických kostýmů. Oproti předešlému roku byla bitevní vřava inspirována pověstí o hodináři.

Ten byl podle legendy přiveden k hradnímu pánovi na Zubštejn, aby tam opravil porouchané hodiny. To se mu podařilo. Při pobytu v hradním sídle ale spatřil také dívku, kterou urozený pán věznil. Když byl hodinář z hradu propuštěn, dostal se do Prahy, kde se dozvěděl, že se Jiřímu z Poděbrad ztratila dcera. Král v popisu vězenkyně poznal svoje dítě a vydal se jej s vojskem hledat. Jeho dcera už však nebyla na Zubštejně vězněm - do svého únosce se zamilovala. To však krále rozezlilo, hrad dobyl a mezi padlými byla i jeho dcera se svým milovaným.

Kromě samotného bojového představení, za jehož zorganizováním stojí především skupina historického šermu Extraktor, byl připraven pro příchozí i doprovodný program. Mimo jiné vystoupila tanečnice, odehrálo se divadelní představení a ohňová show. Zakoupit bylo možné občerstvení a drobné upomínkové předměty.