Zmínky o bobrovském hradu nacházíme ve třináctém století. Založil jej zřejmě manžel Elišky z Křižanova Hrabiš z rodu pánů ze Švabenic. Na přelomu čtrnáctého a patnáctého století bylo už ale toto sídlo pusté.

Hrad postupně chátral. V roce 1904 byly na místě podle pamětníků ještě patrné zbytky základů, příkopy a sklepy. A při kopání se prý přišlo také na sklep klenutý. Kameny ze zdiva však byly brzy rozebrány na stavbu silnice, takže dnes už mnoho pozůstatků po někdejším hradu neexistuje.

Vrcholek kopce Valy je zalesněný, mezi stromy je sem tam ještě patrný hradní příkop. A v místě samotného hradu lze nalézt nepatrné pozůstatky sklepení.

Ještě pár let a po někdejším pyšném sídle nezůstane ani památky. Kopec zvaný Valy bude ale vždy přitahovat kroky poutníků. I když už nepovedou po stopách historie, mohou je zavést – pokud to ovšem stromy rostoucí na vrcholu Valů dovolí, za jedním z nejkrásnějších výhledů na Bobrovou.