V pořadí je to třetí dar, celkově nadační fond hospicové hnutí podpořil částkou, která přesahuje 80 tisíc korun.

„Prostřednictvím našeho projektu pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a pomůcek, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění,“ uvedla zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Haráková.

„Snažíme se získávat peníze pro fungující i teprve vznikající hospice a od loňského roku jsme pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí mezi svými nejbližšími,“ uvedla Hana Haráková.

Obtížné financování

Hospicovému hnutí Vysočina podobné počiny usnadňují jejich složitou činnost.

„Protože stále nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je pro nás každý rok velmi obtížné finančně zajistit nejenom zdravotnickou péči, ale také zakoupení zdravotnických pomůcek,“ vyjádřil se ředitel občanského sdružení Hospicového hnutí Vysočina Petr Havlíček.

Hospicové hnutí Vysočina poskytuje hospicovou péči na Novoměstsku a na Jihlavsku. Služby už poskytlo 254 nevyléčitelně nemocným pacientům, většinou s onkologickým onemocněním.

Nadační fond Umění doprovát kromě finanční a materiální pomoci hospicům podporuje projekty zaměřené na vzdělávání personálu i projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.