Dále bude vybudován bezpečnostní přeliv a odtoková strouha. Proměny se dočká také rybník Žabák.

Na revitalizaci vodních nádrží se Žďárským povedlo získat evropské a státní dotace, které pokryjí devadesát procent celkových nákladů – tedy téměř jedenáct milionů a sedm set tisíc korun. Zbývajících 1,3 milionu půjde na akci z městské pokladny. S úpravou Honzovských rybníků začala odborná firma na sklonku léta loňského roku, s tím, že hotovo má být nejpozději do 28. února příštího roku.