„Konečně jsme je získali od Moravského rybářského svazu, který o ně doposud pečoval. Historicky, ještě za první republiky, totiž patřily rybníky městu,“ uvedl žďárský starosta Jaromír Brychta.

Vodní plochy po posledních administrativních úkonech čekají rekonstrukční práce, na které získali Žďárští dotace od Ministerstva životního prostředí České republiky. „Horní i Dolní Honzovský rybník bude odbahněn. Dolní má navíc prasklou a prosakující hráz, která by v případě nějakého náhlého prudkého jarního tání nemusela vydržet, takže bude potřeba ji opravit,“ sdělila Dagmar Zvěřinová, žďárská místostarostka a senátorka.

Opravy vodních ploch, s jejichž začátkem se počítá zhruba na podzim tohoto roku a dokončením během asi tří let, budou vyžadovat nejprve vypuštění. Poté bude vykácen zbytečný porost a rybníky budou zbaveny části bahna.

V další fázi úprav se začne s rozebíráním staré a poškozené hráze a následnou výstavbou přehrazení nového. Výsledkem celé rekonstrukce nebudou však navzdory blízké chatové oblasti vodní nádrže určené primárně k rekreaci a koupání, ale ani k chovu ryb. Účel má být ryze ekologický a krajinotvorný.

„Rybníky budou v budoucnosti muset zůstat napuštěné pouze do dvou třetin, aby nebyl ohrožen výskyt puchýřky útlé, což je rostlina, která se vyskytuje především na dnech vypuštěných rybníků,“ popsal Kamil Leština, správce městských lesů a rybníků, s tím, že za toto opatření bojovali především lidé z Agentury ochrany přírody.