„Tento pták žije převážně na loukách ve vysoké trávě. Z naší přírody chřástal postupně ubývá zejména kvůli hospodaření v zemědělství. Louky se sečou dříve, než stačí vyhnízdit. Proto se objevil také dotační program zaměřený přímo na tento ptačí druh," uvedla mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Získat dotaci ovšem není tak jednoduché. Jednou z podmínek, kterou musí žadatel splnit, je odložení sečení luk do doby, než chřástal vyhnízdí. „Pokud chce zemědělec dotace na chřástala získat, musí si nejprve zajistit potvrzení od ochrany přírody, že jeho louka opravdu hnízdění tohoto ptačího druhu vyhovuje. Lokality, které chřástal vyhledává, jsou většinou porostlé vysokou travní vegetací s dostatkem hmyzu, protože jde o hmyzožravý druh. Teprve poté si může majitel pozemků zažádat o dotaci," popsala postup Jana Hejtmánková.

Dotace je podmíněna nejen pozdní sečí a schválením orgánem ochrany přírody, ale i zákazem jiných polních prací. „Je stanoveno, že se zemědělec na jaře musí zdržet činností, jako je vláčení, válení, používání hnojiv a podobně, protože by tak bylo poškozeno potencionální hnízdiště. První seč je pak stanovena na 15. srpna, do té doby musí být na louce klid. Majitel pozemků pak může po přihlášení do takzvaných agro-environmentálních titulů na dotaci získat okolo dvou set eur na hektar," informoval Josef Řetický ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Chřástal polní je drobný pták, menší než koroptev. Samice se od samce nijak barevně neliší, mláďata jsou celá černá. Nejčastěji se vyskytuje na loukách, řidčeji v polních kulturách. Jde o druh stěhovavý, na zimu odlétá do jihovýchodní Afriky. Na svá pravidelná hnízdiště se vrací v dubnu a v květnu. Jeho přítomnost je možné zjistit prakticky jen podle hlasu.

„Samec chřástala se ozývá v noci typickým voláním rrrep, rrrep, rrrep. Často lidé ani nevědí, že je to hlas ptáka, a na někoho to může působit i rušivě," podotkla Jana Hejtmánková.

Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy provádí po celém území každoročně monitoring chřástala polního. „Objíždíme pravidelně místa, o nichž víme, že se tam chřástal vyskytuje. Počet tohoto ptačího druhu v chráněné krajinné oblasti je zatím poměrně stabilní. Ale budeme rádi, když nám lidé dají i sami vědět, pokud by hlas chřástala někde uslyšeli. Uvítáme každou informaci," řekla Jana Hejtmánková.