„Mnohem více než bioodpad zatím obyvatelé Žďáru třídí plasty, v tom patříme i k evropským jedničkám. Do budoucna ale doufám, že díky zvýšení poplatků za odvoz odpadu na skládky se lidem bude čím dál víc vyplácet bioodpad třídit," řekl zaměstnanec žďárské firmy ODAS, nakládající s odpady, Jiří Svoboda. Hnědé popelnice si lze ve Žďáře zdarma pronajmout od loňského roku. Vybrat si lidé mohou 240litrovou nádobu pro rodinné domy, ale také 1 100litrovou pro větší zástavby.

Žďárští by se ale ještě stále mohli učit od Svratky. Tam starosta nakoupil či zapůjčil popelnice na bioodpad pro celé město. „Já si myslím, že každý starosta, který chce mít pořádek a systém ve své obci, by měl něco takového podniknout. I když se obyvatelé zpočátku, před těmi třemi roky, co jsme kontejnery sehnali, bránili, teď za mnou chodí a říkají mi, že je to dobrý nápad. Je šetrný k životnímu prostředí a z odpadu se vyrábí energie ve žďárské bioplynce," nechal se slyšet starosta Svratky František Mládek.

Ve Svratce třídí bioodpad hlavně lidé ekologicky smýšlející. „Zájem se šíří hlavně v rámci sousedství, ve smyslu, když už ji má on, tak já taky," uvádí Svoboda.

Velkým problémem zůstává pro firmu zpracovávající bioodpad nepozornost či nedbalost některých lidí, kteří do popelnic hází plasty, kamení, sklo nebo suť. Do kontejnerů patří pouze odpad organického původu. Jako je například posečená tráva, zbytky z ovoce nebo zeleniny.

„V naší čtvrti má biopopelnici snad každý. Vyváží nám ji jednou za dva týdny a jsem maximálně spokojená. Vím, že dřív, než se začaly pronajímat, tak lidé často vyhazovali tento typ odpadu k nedalekému lesu. Takhle je to rozhodně lepší," říká majitelka rodinného domu ve Žďáře Jitka Mrkosová.

Ze správně vytříděného biodpadu se ve žďárské bioplynové stanici vyrábí tepelná a elektrická energie. Ta se posílá do rozvodné sítě Žďasu.

„Pomáháme tím šetřit neobnovitelné zdroje energie a hlavně se účinně podílíme na řešení problémů spojených se zvyšujícím se objemem odpadu," dodává Svoboda.