Uzávěrka přijímání návrhů je stanovena na 28. února. Veškeré podněty následně vyhodnotí odborná komise, která předá své doporučení zastupitelstvu města ke schválení.

Vybrané osobě či skupině osob bude při slavnostní příležitosti v příslušné obci, případně při některé z tradičních akcí v Bystřici nad Pernštejnem, udělen titul Nositel tradic Bystřicka. Bude předána také plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun pro jednotlivce nebo 15 tisíc korun pro skupinu osob.