„Dohodli se na pokračování vize zachování rovnoměrného využití všech našich čtyř základních škol. Jsou tak nastavena i kritéria pro příští školní rok," uvedl místostarosta města Ladislav Bárta.

Rodiče, kteří se chystají zapsat dítě ke školní docházce, si tím pádem nemohou sami určit, do které školy svého potomka zapíší, byť by se jim líbila více než ostatní. Spádovou příslušnost dítěte u zápisu prokážou svými doklady.

Mnozí rodiče tím nadšeni nejsou. „Sice chápu, že se školy asi musí obsadit rovnoměrně, ale moc se mi to nezamlouvá. My bychom raději zapsali syna zrovna do jiné školy, než ke které spadáme," poznamenala maminka budoucího školáka Marcela Pohanková. „Každá škola má trochu jinou koncepci, jiné učitele. Zdá se mi to nefér, že si nemůžeme vybrat, kdo a kde má naše dítě učit," poznamenal i Bedřich Svoboda.

Jasná pravidla ale mají zajistit efektivní využití kapacity všech městských základních škol. Do jedné třídy přijmou žďárské základní školy v příštím školním roce nejvýše 26 žáků.

Základní škola v ulici Komenského 2 otevře dvě třídy, ZŠ Komenského 6 otevře rovněž dvě třídy a ZŠ Palachova 35 otevře maximálně tři třídy. Škola Švermova 4, kde bývá o přijetí prvňáčků ve Žďáře největší zájem, otevře jako loni čtyři třídy, včetně jedné v odloučeném pracovišti v areálu žďárského zámku.

„Přijmeme také děti, které mají v naší škole sourozence, a děti či vnoučata pracovníků školy," uvedl ředitel základní školy ve Švermově ulici Jaroslav Ptáček. „Pokud v některém kritériu bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, provede se losování," dodal.

Základní škola Komenského 6 zapíše přednostně budoucí školáky se zdravotním postižením. ZŠ Komenského 2 například zohlední kromě sourozenců žáků třeba i děti účastnící se práce v klubu rodičů, dětí a učitelů při škole.

Podrobné informace o odlišnostech v přijímacích podmínkách jednotlivých škol najdou rodiče školáků na webových stránkách těchto vzdělávacích zařízení.

„Rodiče si vybírat nemohou. Mohou si ale věc promyslet, aby nebrali dítě k zápisu do školy, do které nakonec nebude moci být přijato," dodal ředitel školy Jaroslav Ptáček.

„Z lidského i pedagogického hlediska je nešťastná situace, když nový žáček přijde k zápisu do školy, která ho pak musí odmítnout," řekl ještě Jaroslav Ptáček. Určená kritéria podle něj přispívají k optimálnímu nástupu dítěte do začátku vzdělávání.

Zápis dětí do prvních tříd se koná v pátek 24. ledna od 14 do 17 hodin a v sobotu 25. ledna od 9 do 11 hodin. Spádové obvody určuje městská vyhláška.

---------------

Víte, pod kterou školu spadá vaše dítě?

ZŠ Komenského 2: Žďár 3 ul. Brodská sudá čísla, Okružní od č. 49 výše, ul. Revoluční čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje; Žďár 1 ul. Libušínská do č. 39, Dr. Drože, Kovářova; Lhotka, Sklené, Vysoké

ZŠ Komenského 6: Žďár 3 ul. Brodská lichá čísla, Okružní čísla 1-45, Revoluční od č. 29 výše, Komenského, U Klafárku, Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická, K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, Uhlířská, U Křížku, Vápenická; Žďár 1 ul. Libušínská od č. 40 výše, Žižkova; Žďár 5

ZŠ Švermova 4: Žďár 2; Žďár 4; Žďár 7; Jámy, Počítky, Stržanov

ZŠ Palachova 35: Žďár 1 mimo ul. Dr. Drože, Kovářova, Libušínská a Žižkova; Žďár 6; Mělkovice, Radonín, Veselíčko