Stejně jako na většině tras pro „kolaře“ nejsou ani na té žďárské stanovena žádná striktní pravidla jízdy – vše by mělo být založeno především na vzájemném respektu a opatrnosti jak cyklistů, tak i chodců, kteří se na komunikaci pohybují.

„Ve Žďáře je takzvaná smíšená cyklostezka, tedy není tam vytvořen zvlášť pruh pro cyklisty a zvlášť pro chodce. Mohou ji tedy využívat v celé šíři obě tyto skupiny, ovšem bez toho, aby se vzájemně ohrožovaly,“ vysvětlil Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie. Jeho slova potvrzuje také Jan Kostečka, vedoucí Dopravního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou.

„Podle mého názoru je na těchto stezkách nejdůležitější slušnost a vzájemná ohleduplnost všech, kteří se po stezce pohybují. Bez toho je pohyb na frekventovaných místech, a tím stezka u Pilské nádrže určitě je, skoro nemožný,“ říká dopravní policista Kostečka.

I na cyklostezce by se měli její uživatelé ve vlastním zájmu snažit nosit ochrannou cyklistickou přílbu, která jim při případné nehodě může zásadně pomoci. „U osob mladších osmnácti let je navíc nošení helmy povinné,“ dodává Martin Kunc s tím, že se městští policisté setkávají i s případy, kdy po hlavní silnici jede celá rodina, děti ovšem nemají přílby.

S teplejším počasím provoz na cyklostezkách již tradičně houstne, proto policie činnost v oblasti kontroly cyklistů opět zintenzivní. „Stejně jako každý rok budeme dohlížet na provoz v ulici Bezručova směrem ke žďárskému zámku. Cyklisté totiž mají povinnost využívat cyklostezku, která tudy vede, a mnozí tak nečiní. Stezka je často poloprázdná,“ podotkl Martin Kunc.

Od počátku roku až dnešního dne šetřili policisté na Žďársku celkem šestnáct nehod, u nichž byl účastníkem cyklista. Za loňský rok pak takových případů řešila policie čtyřicet šest. „Nejčastější příčinou takových nehod je nezvládnutí řízení jízdního kola, například vjetí na nezpevněný povrch nebo na nerovnost na komunikaci,“ říká Jan Kostečka.

Při střetu jezdců na bicyklech s motorovými vozidly je to podle něj obvykle nedání přednosti v jízdě cyklistovi, kdy šoféři jezdce na kole přehlédnou.

-------------

Čtěte také: Dva cyklisté se těžce srazili na žďárské stezce