První „Svratecká“ naučná stezka je dlouhá tři a půl kilometru a má dvanáct zastavení. Začíná na okraji náměstí 9. května a úvodní panel připomíná historii této části Svratky. „Malířská“ stezka je delší, měří necelých deset kilometrů a zahrnuje sedmnáct zastavení u naučných panelů.

„Malířská“ stezka začíná u muzea, kde je mimo jiné část výtvarných děl k vidění, a turisty zavede i do okolí na konkrétní místa, kde kdysi v plenéru vznikala pozoruhodná plátna. „Návštěvník může sám posoudit, jak se město a okolní krajina změnily od dob vzniku jednotlivých obrazů,“ vyjádřil se Martin Mudroch, správce svrateckého muzea a autor obou naučných stezek.

Pět velkých stavebních projektů se v současnosti připravuje pro školy na Vysočině.
Školy na Vysočině čeká modernizace, projektům pomůže dotace za 100 milionů

Orientace na obou naučných stezkách je zajištěna jak klasickým značením v terénu navádějícím turisty k dalšímu panelu s informacemi, tak pomocí papírového letáčku s popisem trasy, který si je možné vyzvednout například v infocentru.

V blízké době je v plánu ještě doplnění panelů o QR kódy, které budou turisty odkazovat na web města se zveřejněnými popisy obou tras. Náklady na obě stezky byly vyčísleny na 340 tisíc korun.