Nanesena bude také nová omítka, která však bude vyhotovena ve stylu, jenž nenaruší historický vzhled mostu.

Rekonstrukční práce nijak neohrožují průjezdnost přemostění, většina činností je totiž realizována vně stavby. Přesto by měli řidiči místem projíždět sníženou rychlostí a se zvýšenou opatrností.

Oprava historického mostu, jež vyjde na zhruba 800 tisíc korun, by měla být dokončena nejpozději letos v září. Pracovníkům, jež rekonstrukci provádí, se to ale povede pravděpodobně dříve – již v červnu.