Od hraničního sousoší Michala Olšiaka u Pilské nádrže po vyhlídku nad Žďárem či třeba vodní nádrž Strž. Nádrž s půlkruhovým bezpečnostním přelivem obloženým kamenem vznikla v letech 1952-1954 zvýšením hráze původního rybníka kvůli zlepšení průtoku, rekreaci a ochraně území před velkou vodou.

Trasa pokračuje kolem nádrže, chatovou oblastí a vede do nedalekého Světnova. K tamním památkám patří zejména historický most z roku 1847, který je od roku 2014 kulturní památkou.

Silniční kamenný a částečně omítnutý most byl postaven na místě dřevěného mostku přes Stržský potok díky finanční podpoře tehdejšího majitele panství Františka Dietrichštejna. Tehdy přemostění plnilo funkci hlavní komunikace.