Dům číslo popisné 1156 patří k nejstarší zástavbě bývalé židovské čtvrti ve Velkém Meziříčí. Je stavebně propojený s domem číslo 1152, s nímž v minulosti tvořil jeden celek. Domovní komplex fungující na principu kondominia se nachází v ulici Novosady, v místě, kde bylo soustředěno správní a náboženské centrum někdejší židovské obce.

Co možná nevíte…
Kondominium představuje formu spoluvlastnictví nemovitosti typickou zejména pro židovské domy, u kterých docházelo k reálnému vertikálnímu i horizontálnímu majetkovému dělení. Ke vzniku takzvaných kondominií přispěl i zákaz rozšiřování plochy židovských čtvrtí, díky čemuž docházelo k zahušťování zástavby, a též skutečnost, že každý dospělý muž žádající o sňatek musel být vlastníkem nemovitosti. Tou mohla být i jediná místnost.

Celé kondominium tvoří součást urbanistické struktury historického jádra města a dotváří charakter památkové zóny. „Objekt se složitým stavebním vývojem sahajícím přinejmenším do období renesance představuje hodnotný doklad způsobu života a uměleckého projevu židovské komunity,“ konstatoval ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Zajímavým a pro židovské obydlí typickým jevem je funkční a stavební provázanost obou domů, které dodnes sdílejí společný vstup i dispoziční schéma. „Přestože vnější podobu objektů negativně ovlivnily stavební úpravy v první polovině 20. století, hmota a dispoziční rozvržení zejména u domu číslo 1156 zůstaly zachovány v mimořádně autentickém stavu včetně vnitřních prostor, s množstvím historických konstrukcí a řemeslných prvků pocházejících převážně z období baroka a klasicismu. Mezi nejhodnotnější konstrukce patří mimo jiné různorodé klenby, kamenné schodiště, vestavěné niky či mohutné komínové těleso s pecí,“ sdělila Ilona Ampapová z telčského pracoviště památkového úřadu.

Doplnila, že v objektu se rovněž dochovala řada původních řemeslných prvků a materiálů, například cenná interiérová výmalba.