Kolik výběrových řízení se vám tímto způsobem podařilo realizovat?
Městský úřad používá elektronické prostředky již od roku 2009, tedy déle než dva roky. Jde tedy nejenom o e-aukce. Využívají se k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek na základě směrnice schválené radou města, která upravuje podmínky a povinnosti zadavatelů těchto zakázek. Za tu dobu u nás bylo realizováno více než osmdesát zadávacích řízení za více než 115 milionů korun.

Co vidíte jako největší přínos? Jak vysoké jsou vyčíslené úspory při jednotlivých zadáních?
Vedle vyčíslených úspor ve výši 19, 7 milionu korun, což je více než sedmnáct procent, považuji za největší přínos větší transparentnost a otevřenost procesu zadávání veřejných zakázek. Všechny jsou totiž automaticky publikovány na webu města a jsou v zadávací lhůtě otevřeny i pro další, nejenom oslovené, uchazeče. Větší konkurence uchazečů nám pak přináší úspory rozpočtových prostředků, snížení a stabilizaci cenové hladiny.

U jak finančně náročných zakázek se elektronické akce využívají nejčastěji?
Elektronické aukce jsou nejčastěji používány u veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předmětem je co nejpřesněji definovatelné požadované zboží nebo služba včetně případných dalších vlastností, požadavků nebo podmínek.

Která ze zraalizovaných e–aukcí byla největší?
Patrně největší dosud realizovanou elektronickou aukcí co do jejího objemu byla zakázka na digitalizaci žďárského kina za tři a půl milionu korun.