„Grafický návrh provedl dobrovolný hasič, amatérský malíř Stanislav Bělík z Doubravníku. Nápad se zrodil loni na podzim, konečná podoba praporu byla schválena na jaře,“ uvedl Luboš Zeman, starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Otcem myšlenky hasičského praporu je Jan Slámečka, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. „Byl jsem v podstatě iniciátorem nápadu, to je pravda. Jakožto krajský zastupitel jsem loni zařizoval záležitosti spojené se vznikem krajského praporu a napadlo mě, že i okres by měl mít svůj,“ sdělil Jan Slámečka.

„Prapor značí symbol pospolitosti a kolektivu a myslím si, že více než deset tisíc členů okresní organizace si jej určitě zaslouží,“ dodal.

Hasiči se svým praporem.

Na modrém praporu hasičů ze žďárského okresu jsou jednak znaky jeho šesti měst a také motivy vycházející z historie i ze současné práce dobrovolných sborů. „Je to spojení odkazu zakladatelů sborů a současné činnosti – dobrovolní hasiči už nezasahují jenom u požárů, ale i jinde – na praporu je nejenom proudnice, ale také motorová pila,“ doplnil Jan Slámečka.

V okrese je 257 dobrovolných hasičských sborů, jejichž členové věnují této činnosti svůj volný čas. „Nová historická zástava je pro ně závazkem pokračovat v myšlence pomáhat druhým,“ prohlásil Luboš Zeman.