V sobotu 21. září jsme na prostranství u hasičské zbrojnice přivítali významné hosty z hasičských sborů z okolí i z vedení SHČMS. Zavítal mezi nás i starosta SHČMS Jan Slámečka, za žďárské okresní sdružení jsme měli tu čest přivítat starostu Milana Gamboše a velitele Jiřího Vališe a pozvání přijal i předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky Radek Koten.

Ke 130. narozeninám jsme dostali dva krásné dárky. Tím prvním, jehož pořízení bylo k tak významnému výročí více než nutné, je slavnostní vyšívaná vlajka SDH Vojnův Městec. V motivech zobrazených na praporu se prolíná historie se současností, je tam vyjádřena příslušnost k České republice a k Vojnovu Městci, souznění s přírodou i hrdost na hasičskou jednotu.

Druhým dárkem bylo dovybavení zásahové jednotky vojnoměsteckých hasičů dopravním automobilem Volkswagen Transporter, který dosud v jednotce chyběl. Devítimístné vozidlo bylo zakoupeno městysem z dotace z programu IROP, jedná se o verzi 4x4, a je plně vybaveno pro zásahovou činnost dle vyhlášky. Jeho pořizovací cena je zhruba 1 200 000 korun.

Po slavnostním nástupu, projevech hostů i představitelů našeho sboru byly oba nové symboly vojnoměsteckého hasičstva slavnostně požehnány a volná zábava mohla začít. K poslechu i tanci hrála kapela Hroši a Půlrock ze Škrdlovic, o občerstvení se postarali městečtí hasiči, a tak jak to má být, slavilo se do pozdních nočních hodin. Nálada byla opravdu skvělá! Všem, kteří se podíleli na přípravě oslav, patří upřímný dík.

Hana Marková