„Prapor nám vyšila Zdena Vítová z Hradce Králové. Máme na něm znak obce s beranem a letopočtem 1893, na druhé straně svatého Floriana – patrona všech hasičů, a nechybí samozřejmě ani krédo Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci," popsal Zdeněk Vítek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Řečice. Mše svatá za zemřelé a žijící sestry a bratry hasiče zahájila oslavy 120. výročí založení sboru.

Ty pokračovaly po poledni vítáním pozvaných hostů a sborů u kulturního domu, ukázkou cvičení a průvodem do sportovního areálu. Tam hrála přítomným k tanci i poslechu Bystřická kapela.