Nejstarší činný člen žďárského „zámeckého" sboru a jeho čestný velitel, který zemřel 30. června ve věku nedožitých 95 let, byl poté za doprovodu svých nejbližších a čestné hasičské stráže převezen k uložení do rodinné hrobky na hřbitově v Jamské ulici.

„Bude nám velice chybět, nesmazatelně se zapsal do historie nejenom žďárských hasičů, ale i hasičů celého okresu. Do poslední chvíle se angažoval při různých hasičských slavnostech a zasedáních, navštěvoval své kolegy, kteří na tom nebyli zdravotně dobře, aby je potěšil a povzbudil. Ještě den před svou smrtí se zúčastnil oslav 140. výročí založení SDH v Křižanově," uvedl starosta okresního sdružení hasičů Luboš Zeman.

S Karlem Heroldem se před obřadní síní rozloučili i lidé z řad žďárské veřejnosti a vedení radnice. „Mysl pana Herolda i přes jeho úctyhodný věk zůstávala stále mladá, nebyl to člověk žijící minulostí. Měl mnoho podnětů a nápadů, byl žďárským patriotem, zajímal se o všechno nové, nikdo z nás ho neslyšel, že by si kdy stěžoval, že kdysi bývalo lépe a že dnešní době nerozumí. Přátelil se jak se svými vrstevníky, tak i s mladou generací. Bude nám všem chybět," dodala v proslovu žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

--------------

Karel Herold

Narodil se 15. srpna 1919, mezi hasiče vstoupil v roce 1927. Za svoji činnost získal řadu vyznamenání a titulů. V roce 2004 ho Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jmenovalo do funkce člena aktivu Zasloužilých hasičů ČR. Byl oceněn nejvyšším hasičským vyznamenáním Záslužným řádem českého hasičstva.