„Za nejnižší bod Žďárska považujeme vesnici Dolní Loučky. V novém územním uspořádání sice patří do správního obvodu Tišnov v okrese Brno-venkov, ale navzdory změně výkonu státní správy tamní sbor dobrovolných hasičů zůstal členem okresního sdružení hasičů žďárského okresu,” vysvětluje své rozhodnutí výběru místa, odkud bude nabrána první voda, duchovní otec nevšední prověrky hasičských čerpadel a hadic, velitel SDH Nové Dvory Jiří Sáblík.

Dlouhé Loučky leží v nadmořské výšce 295 m. Hadice budou taženy do Újezda u Tišnova, Tišnovské Nové Vsi, Žďárce, k Jeřábkovu mlýnu ve Vratislávce, dále přes Radňoves, Novou Ves, Dolní Libochovou, Jemnici, Strážek, Dolní Rozsíčku, Blažkov, Zvole, Horní Rožínku, Rozsochy, přes Skalský mlýn do Vojtěchova, Kuklíku, Kadova a konečně na Devět skal. Tam by měla voda z hadice vytéct v nadmořské výšce 836 m.

Převýšení od startu k cíli tedy je 541 m. „Nasadit musíme nejméně 3371 hadic, z nichž bude 311 záložních, rozestavíme 170 čerpadel, z nichž bude 16 záložních. K dnešnímu dni máme 3404 hadic, to je 33 navíc a 231 čerpadel, to je 61 navíc, a 170 radiostanic,” hovoří o nasazené technice starosta novodvoreckého sboru Ivo Němec.

Ze Ždárska 117 sborů

„Hasiče z Nových Dvorů rozhodně podpoříme, vždyť k zajímavému pokusu se už přihlásilo 117 sborů z okresu Žďár nad Sázavou, zbylých 159 je z celé republiky,” uvádí starosta okresního sdružení hasičů Žďárska Luboš Zeman. Trasa povede 13,2 km po silnicích druhé třídy, 24,5km po silnicích třetí třídy a 24,3 km vede po polních a lesních cestách.

Shromaždiště bude v areálu Šiklova mlýna, tedy přibližně ve středu tratě. Transport vody nesmí omezit plynulost a bezpečnost silní dopravy, proto všude, kde hadice „překročí” silnici, budou ukotveny v pevných přejezdech nebo půjdou kanálovými propustěmi. Není možné hadice položit přes koleje, proto se musely najít propustky pod železniční tratí. Na řadě míst budou stát záložní sbory, které okmažitě nahradí sbor, jemuž se porouchalo čerpadlo.

„Stroje budou od sebe vzdáleny přibližně 400 m, to je délka dvaceti hadic. Tato vzdálenost by nám měla vyjít při průtoku 600 l za minutu ve stoupání 30 výškových metrů od čerpadla k čerpadlu. Ovšem tak prudké stoupání na trase naštěstí nikde není. Přesto musíme zatopit hadice z cisteren nebo z přírodních vodních zdrojů či požárních nádrží, které budeme míjet. Trať je totiž dlouhá přibližně 62 km, na zatopení jedné hadice je potřeba 88 litrů vody, na zaplnění celého vedení potřebujeme nejméně 270 kubíků vody, což při zavodnění vedení jenom z prvního čerpadla by trvalo asi 7,5 hodiny. Na tak dlouhé vzdálenosti je každá ztráta znát. Proto nesmí nikde unikat žádná voda,” vypočítavají Jiří Sáblík a Ivo Němec.

A jaký je vlastně český rekord? - 47,2 km, ale byl vytvořen na rovném letišti Hradčany u Máchova jezera za přibližně 15 hodin. „Náš pokus vede členitým terénem, musíme počítat s tím, že vodu na Devíti skalách uvidíme za dvacet a možná ještě více hodin,” odhaduje Jiří Sáblík, který si věří, ale připouští, že technicky náročný pokus nemusí vyjít.

IVO HAVLÍK