Nyní se však kusy zmrzlé kapaliny pohnuly správným směrem. Před pomyslnou branou stavebního řízení je projekt, který by měl odsunout noční můry Unčínských do minulosti.

Věříte, že tentokrát už bude váš problém vyřešen? Co na posun říkají obyvatelé obce?
Všichni doufáme, že se tento projekt uskuteční. Situace s ledem se řešila několikrát, během několika let byly vypracovány tři projekty, včetně tohoto. Celá obec věří, že se už dočkáme.

Pomůže vám tato varianta také v případě stoleté vody?
Tento projekt řeší především problém s ledovými krami. Postupně jsme na požadavku opatření proti stoleté vodě tolik netrvali. Velká voda nás zřejmě nepotká tak často a realizace by byla příliš nákladná, takový projekt by se právě z důvodu finanční nákladnosti nepodařilo prosadit. Tak jsme si říkali, že nám bude stačit ochrana proti ledům a proti vodě padesátileté. Když přijde velká, stoletá voda v létě, je to snesitelnější, v relativně teplé vodě se uklízí snáz a živel také neudělá tolik škod jako v chladné části roku. Když se máme máchat dvakrát i třikrát za zimu v ledové vodě, když nám před okny stojí kry, je to mnohem horší.

Bude se obec podílet na úpravách koryta řeky Svratky finančně?
Ne, nebude, finanční zajištění akce je na Povodí Moravy.

Správce toku, zmíněné Povodí Moravy, naplánovalo zahájení prací na listopad letošního roku. Co konkrétně se tedy bude měnit či stavět?
V řece se upraví to, co vadí průtoku. Uberou se náplavové ostrůvky bránící volnému průtoku tak, aby řeka měla všude stejně široké koryto a voda a kry neměly žádnou překážku. Tok se zrychlí a ledy půjdou rychleji pryč. Někdo by mohl říct, k čemu tedy ten průleh? Ten je tam proto, aby ledy, které se zastaví o zamrzlý dolní jez, mohly, až voda začne stoupat a ohrožovat záplavou domy v obci, tímto průlehem odplout. Ty, které na něm zůstanou, postupně roztají.

Co je to ten průleh? Jak bude vypadat?
To bude taková mělká proláklina na pravém břehu dosahující šířky přibližně dvaceti metrů po délce toku, na louce za posledními domy. Nejhlubší místo bude asi o metr níže než břeh. Území bude zatravněné a tedy obdělávatelné.
Takže úpravami se nijak zvlášť nezasáhne do krajinného rázu?
Téměř vůbec. Projekt všestranně vychází vstříc požadavkům Agentury ochrany přírody, bude zachováno i místečko pro obojživelníky, přírodě se tady nic nestane.

A co pozemky místních?
Do těch se bude zasahovat jen minimálně. Půjde řádově o metry – výčnělek do toku na levém břehu, který bude odebrán, a také kousek v zatáčce na pravé straně a ještě území pro „nájezd“ na průleh. Povodí Moravy pozemky od majitelů odkoupí.
25. ledna se projekt bude projednávat. Kdo všechno se setkání zúčastní?
Všichni účastníci řízení: projektanti, zástupci Povodí Moravy, zástupci životního prostředí z Bystřice nad Pernštejnem, zástupci Agentury ochrany přírody, zpracovatel, majitelé dotčených pozemků a vlastně všichni zájemci z řad obyvatel obce.

Co od projednávání očekáváte?
Doufám, že už nebudou vysloveny tak závažné připomínky, které by ohrozily realizaci projektu.