„Vysázením stromů, keřů a trvalek vhodných do našich podmínek se zahrada stane ucelenějším a přirozenějším místem podněcujícím ke hře, odpočinku, pozorování, bádání a k setkávání v příjemném prostředí. Výsadba obohatí děti i ostatní uživatele zahrady o cenné zkušenosti získané zážitky chuťovými, zrakovými, čichovými i pracovními. V neposlední řadě tuto proměnu jistě uvítá i živočišná říše,“ okomentovala učitelka Eva Turinská úspěšnou žádost „své“ školky.

Komise hodnotila například míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin. „Letošní přihlášky byly velmi promyšlené a dobře pracují se zapojením veřejnosti, což je jeden z klíčových cílů celé výzvy: prohlubovat vztah mezi lidmi a místem, ve kterém žijí. V kontextu dlouhotrvajícího sucha a narůstajícího problému městského tepelného ostrova vnímám každou korunu, která pomůže zvládat klimatické extrémy, jako tu nejlépe vynaloženou. Adaptace na změnu klimatu musejí přicházet i zezdola, s individuálním přispěním každého z nás,“ vyjádřil se Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Tělocvičnu budou využívat studenti průmyslové školy i vedlejšího gymnázia, ale také žďárská sportující veřejnost.
Kraj projektuje tělocvičnu u žďárské průmyslovky