„Pyrotechnik, který jej převezl k odbornému zneškodnění, určil, že pocházel z druhé světové války, byl opatřen zápalkou a mohl kdykoliv explodovat,“ potvrdila policejní mluvčí Petra Šmídová. Granát byl vyorán z blízkého pole, a dostal se tak do hlíny nedaleko místa, kde ho našly děti, které si tam hrály.

Granát v zahrádce

Obranný, původem ruský předválečný granát F1, jehož modernější verze se pak vyráběly od 50. let a mimo jiné jím byla kompletně vyzbrojena i československá armáda, může po sobě zanechat pořádnou spoušť. Alespoň to tvrdí odborníci, kteří se militáriemi zabývají.

„Smrtící účinek obranného granátu F1 dosahuje poloměru 100 metrů a zraněn může být člověk až na 200 metrů,“ uvedl pro Deník sběratel militárií ze Žďárska, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Po odjištění obranného granátu se aktivuje časový spouštěč, kde je zpožďovač nastaven zhruba na tři vteřiny a pak munice exploduje.„Pokud s granátem někdo neodborně manipuluje, ať už jsou to děti, nebo kdokoliv jiný, stačí nějak přerušit, vytáhnout nebo jinak poškodit tu tenoučkou pojistku a dojde k výbuchu,“ uvedl dále sběratel.

O tom, že na Žďársku nebezpečí hrozící od staré válečné munice trvá i po více než šesti desítkách let od konce druhé světové války, dokládá i čerstvý nález z uplynulého víkendu. Granát ze druhé světové války našel v sobotu zahrádkář při práci u své rekreační chalupy ve Fryšavě na Novoměstsku.„Jednalo se o dělostřelecký granát a na místě si jej pak převzal policejní pyrotechnik,“ vyjádřila se policejní mluvčí Monika Pátková.

Dvě desítky ročně

Podle žďárské mluvčí Jany Martincové je policistům ročně ohlášeno kolem dvou desítek nálezů zbraní nebo munice z druhé světové války. „Při nálezu podezřelého předmětu doporučujeme místo označit a předmětu se nedotýkat. Nálezce by měl odejít do bezpečné vzdálenosti a neprodleně informovat policii. Lokalita se pak v rámci zajištění ohraničí a zabrání se také vstupu nepovolaných osob. Na místo je přivolán pyrotechnik, který munici uloží do speciální nádoby a odveze ji k bezpečné likvidaci,“ dodala Jana Martincová.

Žďárský okres patří v rámci České republiky k regionům s největší četností nálezů materiálu ze druhé světové války, protože právě tam na konci války došlo k rozpadu německé fronty. Jedná se především o munici, kterou tam zanechala hlavně ustupující německá armáda.

Podle policistů nálezy ohlašují především zemědělci, kteří munici najdou při orbě a lidé, kteří na ni narazili při výkopových pracích. Stará válečná munice a rovněž zbraně se nezřídka nacházejí na půdách, ale nejenom tam, při opravách nebo přestavbách domů.

--------------

Když najdu granát

– nedotýkat se nalezeného neznámého předmětu a snažit se v tomto jednání zabránit i ostatním přítomným

– v žádném případě nevytahovat předmět ze země, z krabice, brát ho do rukou a tímto způsobem se ho snažit blíže identifikovat (nalezená válečná munice je obvykle i po tak dlouhé době spolehlivě funkční)

– přivolat na místo nálezu neprodleně policii, která povolá pyrotechnika

– lokalitu nálezu je vhodné z důvodu bezpečnosti označit a poté odejít do bezpečné vzdálenosti, případně se ještě schovat za nějakou překážku (např. za strom, zítku, dům)