Chci jen tímto vzkázat, že určitě existuje velká skupina občanů (a to nejen z Třebíče, mám i několik podobně smýšlejících známých či obchodních partnerů v Jihlavě), která nesouhlasí s dalšími (velkými) státními investicemi např. při zřizování krajských ředitelství policie atd.

Podle mého názoru se policejní prezident chová velice korektně vzhledem k finančním možnostem Policie ČR.

Vezměme prosím v úvahu, že kraj Vysočina (500.000) obyvatel je z evropského hlediska velice malý, účelově založený region.

Osobně si myslím, že ani určité investice v Jihlavě podstatně nenaruší přirozenou spádovost Třebíče na město Brno.

Aleš Kratina, Třebíč

Slovo autora glosy k reakci

Mezi lidmi je často mylně rozšířený názor, že kraj o půl milionu obyvatel je „příliš malý“. Taková vyjádření bohužel ovšem vesměs vycházejí z nepatřičných vyádření našich politiků, kteří tak v něketerých případech argumentovali při vytváření dnešní krajské soustavy.

Neexistuje žádná evropská norma pro určení toho, zda by měl vyšší územněsamosprávný celek mít tolik nebo tolik obyvatel. Pouze existují takzvané statistické jednotky známé jako NUTS. Ty mají pouze srovnávací charakter a pro tento účel je vytvořeno 5 velikostních a územněsprávních stupňů.

Naše kraje, které mají v mnoha případech kolem půl milionu obyvatel s výjimkou čtyř včetně hlavního města, spadají právě do kategorie NUTS 3.

To je v rámci Evropy naprosto přijatelná standardní velikost vyššího samosprávného celku. Pro příklad není nutné chodit daleko. Hned náš jižní soused, Rakousko, má spolkové země (tedy obdoba našich krajů) různé velikosti, kdy počet obyvatel je od čtvrt milionu obyvatel až po hlavní město Vídeň s přibližně milionem a půl obyvatel.

Co se pak týká Vysočiny, je zcela jednoznačně jedním z nejhomogennějších krajů v Česku. Ať už jde o hlediska socioekonomická nebo fyziogeografická.

Přitom je zcela evidentní, že všechny okresy kraje jsou přirozenou součástí tohoto celku.

Petr Šmergl, šéfredaktor
jihlavské redakce Deníku