Prvně rezignovali všichni tři zastupitelé hnutí PF 2015, zvolení v podzimních volbách. „Proto jsem písemně rozeslal osvědčení jejich náhradníkům. Ti ale také obratem rezignovali," popsal situaci starosta Fryšavy Mojmír Humlíček. O práci v zastupitelstvu neměl zájem ani jeden ze dvou posledních náhradníků hnutí.

Obec se dostala do situace, kdy v zastupitelstvu zasedají pouze čtyři zastupitelé. V takovémto případě je povinností starosty oznámit tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu a požádat o uspořádání předčasných voleb, protože podle zákona o obcích je pro chod obce zapotřebí minimálně pěti zastupitelů.

Přesný termín, kdy se obyvatelé Fryšavy dostaví k volební urně, už je znám. „Nové volby ve Fryšavě pod Žákovou horou vyhlásil ministr vnitra na 26. září 2015. Ve stejný den se budou konat také nové volby v obci Ovesná Lhota na Havlíčkobrodsku," uvedla Alena Kuchařová, vedoucí oddělení správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Nové volby doposud v Kraji Vysočina nebylo nutné od posledních řádných voleb do zastupitelstev v roce 2014 vyhlásit," dodala Alena Kuchařová.

Nesmiřitelní

Pravomoc fryšavského zastupitelstva bude do doby konání zářijových voleb značně omezena. V podstatě může pouze přijímat rozpočtová opatření a stanovovat pravidla rozpočtového provizoria.

Obec je rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Jedni počínání členů hnutí PF 2015 odsuzují, druzí schvalují.

Rozladěním se netajil jeden z členů hnutí PF 2015 Miroslav Kružík. „Byl jsem náhradníkem do zastupitelstva a taky jsem odstoupil. Řešením jsou nové volby," uvedl Kružík.

Miroslav Kružík svoji rezignaci na mandát zastupitele dále zdůvodnil takto: „Se zastupiteli, kteří zůstali, nemělo smysl spolupracovat. Mají naprosto jiné názory na chod obce. Pořád jen kritizují to, co se za uplynulých šestnáct let udělalo," prohlásil Kružík.

Právě negativní hodnocení bývalého vedení je podle něj důvodem rozdělení obce.

Část obyvatel sympatizuje s novým starostou Mojmírem Humlíčkem, který s dalšími třemi zastupiteli reprezentuje hnutí Nový směr. „Přišli jsme na některé nesrovnalosti v dotačních programech, s nimiž nám minulé vedení odmítlo pomoci a dalo od všeho ruce pryč," řekl Mojmír Humlíček. Bývalý starosta Josef Fiala se k událostem odmítl vyjádřit.

Lidé ve Fryšavě jsou napjatou situací rozladěni. „Stojíme proti sobě. Je to hodně smutné. Dost tím trpím. Jsem rozčarovaný a hodně mě to trápí," řekl Liboslav Zrůst z Fryšavy.