„Obecní úřad doposud sídlil v budově, která je nyní ve velmi špatném stavu. Je vlhká a je v ní plíseň. Proto jsme se rozhodli využít dalších obecních prostor, a to v místním kulturním domě. Pro obyvatele Fryšavy to bude také mnohem přístupnější, protože kulturní dům je řešen bezbariérově, nebudou muset chodit po schodech jako tomu bylo doposud," vysvětlil důvod stěhování starosta Fryšavy Mojmír Humlíček.

Věc má ale háček. V čísle popisném obecního úřadu má trvalé bydliště jedenáct místních obyvatel. „Jde o lidi, kteří třeba v současné době staví rodinný domek a nemají doposud přidělené vlastní číslo popisné a musí mít nějakou doručovací adresu. Nebo o ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci a nemají jiné trvalé bydliště. V současné době registrujeme jedenáct takovýchto případů. Tito lidé si se změnou sídla úřadu musí vyměnit občanské průkazy," vysvětlil fryšavský starosta.

Obec na tuto skutečnost upozorňuje na svých webových stránkách. „Tito lidé mají do konce prázdnin povinnost si své občanské průkazy vyměnit, neboť od 1. září už bude změna sídla obecního úřadu právoplatná," prohlásil Mojmír Humlíček.

Se stěhováním do nových prostor už ve Fryšavě začali. Na budovu kulturního domu už byla také umístěna vývěsní deska, před ní je vztyčen stožár na vlajku. „Vnitřní prostory, v nichž bude umístěna nová kancelář úřadu, už jsou čerstvě vybíleny. Během příštího týdne tam bude nově nainstalována telefonní linka a zavedeno internetové připojení. Poté přestěhujeme rozhlasovou centrálu a převezeme další věci," popsal Mojmír Humlíček.

Se změnou adresy úřadu musí starosta zajistit také výměnu razítka a hlavičkového papíru. „Změnu sídla je nutné nahlásit i krajskému soudu a rozeslat to všem institucím, s nimiž pravidelně komunikujeme, například Městskému úřadu v Novém Městě na Moravě nebo Krajskému úřadu Kraje Vysočina," vysvětlil Mojmír Humlíček.

Starou budovu hodlá obec po přestěhování veškeré agendy a následném vyklizení nabídnout k odprodeji. „K nemovitosti patří také nějaké pozemky, třeba se to bude líbit někomu na chalupu," nechal se slyšet starosta Fryšavy pod Žákovou horou.