„Je to pěkný průšvih. Doufám, že se to podaří dát do pořádku a že pokuta bude nižší, abychom ji aspoň měli z čeho zaplatit. Kdyby se to nepovedlo, nevím, z čeho bychom zajišťovali dopravní obslužnost, chod školy a podobně," netajil se obavami místní obyvatel Jaroslav Sobotka.

Obec se dostala do problémů poté, co bylo zjištěno, že nebyly dodrženy podmínky dotace. „Shledána byla čtyři pochybení, za ně chce finanční úřad vrátit peníze. Je to nedodržení cen stočného, výdaje za část kanalizaci, která nebyla provedena, nevedení odděleného účetnictví a porušení zákona o veřejných zakázkách," informoval starosta obce Mojmír Humlíček.

Největší pokuta byla obci vyměřena za porušení zákona o veřejných zakázkách.

„Za toto pochybení je z celkové pokuty vyměřena částka 11 918 715 korun. 10. října 2013 příjemce dotace, tedy naše obec, uzavřel s vítězným uchazečem o provedení práce dohodu o změně smlouvy, kterou podepsal tehdejší starosta Josef Fiala. Tím byl porušen zákon o veřejných zakázkách," popsal Mojmír Humlíček.

Protože první tři jmenované body jsou podle slov starosty nenapadnutelné a nelze je rozporovat, nebo jen minimálně, obec se zaměří především na bod týkající se porušení zákona o veřejných zakázkách.

„Dohodu o změně smlouvy, kterou uzavřel tehdejší starosta s dodavatelskou firmou považuji za neplatnou, protože starosta neměl oprávnění ji podepsat. Zastupitelstvo mu schválilo uzavření smlouvy zkracující záruku ze sto dvaceti měsíců na šedesát. On však uzavřel smlouvu, která měla jiné náležitosti. Tato je dle mého názoru neplatná a obec nemůže být pokutována za smlouvu, která nikdy neplatila. Tudíž se proti tomuto bodu budeme bránit," uvedl Mojmír Humlíček. Bývalý starosta Josef Fiala se nechce k záležitosti vyjadřovat.

Platební výměr byl obci doručen 3. října. Fryšava má nyní patnáct dní na to, aby se odvolala. „Netroufám si říct, jaké máme šance, ale budeme dělat vše pro to, abychom se bránili. Hrozí nám ještě také penále ve stejné výši, to bývá většinou doručeno měsíc po vyměření sankce. I proti němu se chceme bránit," řekl fryšavský starosta Fiala.